پیش بارگذار (پریلودر)

سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرده که با توجه به قوانین و مقررات موجود همه واریزی‌ها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات می‌شود

سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرده که با توجه به قوانین و مقررات موجود همه واریزی‌ها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات می‌شود.

در اطلاعیه این سازمان آمده که تمام وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از طریق درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و غیره به عنوان فروش تلقی شده و مبنی محاسبات مالیات در نظرگرفته می‌شود.

این نهاد از تمام پرداخت‌کنندگان مالیات خواسته که فقط مبالغ ناشی از فعالیت‌های اقتصادی و تجاری را به حساب‌های مذکور واریز کنند.

این نهاد از پایش مستمر سایر حساب‌های بانکی غیرتجاری خبرداده و نوشته، چنانچه مبالغی بابت فعالیت‌های تجاری به آن واریز و در اظهارنامه‌های مالیاتی درج نگردد، «درآمد کتمان شده» تلقی و مشمول مالیات و جرایم متعلقه خواهد شد.