پیش بارگذار (پریلودر)

چقدر باید از واریانت جدید کورونا بترسیم؟

چقدر باید از واریانت جدید کورونا بترسیم؟

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد: واریانت EG.5 ویروس کورونا تهدید بزرگی برای سلامت عمومی نیست.

سازمان جهانی بهداشت (WHO) روز چهارشنبه سویه EG.5 ویروس کورونا را که در آمریکا و چین در گردش است به عنوان یک واریانت تحت نظر طبقه‌بندی کرد اما گفت که به نظر نمی‌رسد این واریانت بیش از سایر واریانت‌ها تهدیدی برای سلامت عمومی باشد.

ماریا ون کرخو سرپرست فنی سازمان بهداشت جهانی در حوزه کووید-۱۹ گفت: قابلیت انتقال EG.5 افزایش یافته اما میزان بیماریزائی شدیدتر از سایر واریانت‌های اُمیکرون نیست.

منبع : فانا