پیش بارگذار (پریلودر)

نوشته نقل قول

"من برای افرادی که تنها یک ایده دارند اما در راه رسیدن آن قدم می گذارند، احترام بیشتری نسبت به کسانی که هزاران ایده دارند اما به دنبالشان نمی روند، قائل هستم"

“من برای افرادی که تنها یک ایده دارند اما در راه رسیدن آن قدم می گذارند، احترام بیشتری نسبت به کسانی که هزاران ایده دارند اما به دنبالشان نمی روند، قائل هستم”

واکنش خود را انتخاب کنید!
پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما نمایش داده نخواهد شد.