پیش بارگذار (پریلودر)

کنگره های انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

کنگره های سال 1402

کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

محل برگزاری :بابل – دانشگاه علوم پزشکی بابل

زمان برگزاری : 3 الی 5 آبان ماه 1402

سایت کنگره :

وضعیت : برگزار نشده

محل برگزاری : جزیره کیش – مرکز همایش های بین المللی کیش

زمان برگزاری : 5 تا 7 دی  1402

سایت کنگره : www.aicnss.com

وضعیت : برگزار نشده