پیش بارگذار (پریلودر)

اخبار

انجمن‌ جراحی مغز و اعصاب و انجمن نورواسپاین در همراهی با ده‌ها انجمن دیگر نرخ بقاء حرفه‌ای را پیشنهاد کردند
انجمن‌ جراحی مغز و اعصاب و انجمن نورواسپاین در همراهی با ده‌ها انجمن دیگر نرخ بقاء حرفه‌ای را پیشنهاد کردند

انجمن‌ جراحی مغز و اعصاب و انجمن نورواسپاین در همراهی با ده‌ها انجمن دیگر نرخ بقاء حرفه‌ای را پیشنهاد کردند انجمن‌ جراحی مغز و اعصاب و انجمن نورواسپاین در همراهی…

درگذشت جناب آقای دکتر برزویه
درگذشت جناب آقای دکتر برزویه

درگذشت جناب آقای دکتر برزویه با نهایت تاسف درگذشت جناب آقای دکتر برزویه از اساتید دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی که سالیان زیاد در تربیت رزیدنت جراحی اعصاب و پیشرفت…

سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرده که با توجه به قوانین و مقررات موجود همه واریزی‌ها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات می‌شود
سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرده که با توجه به قوانین و مقررات موجود همه واریزی‌ها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات می‌شود

سازمان امور مالیاتی ایران اعلام کرده که با توجه به قوانین و مقررات موجود همه واریزی‌ها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مشمول مالیات می‌شود. در اطلاعیه…

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی تعیین شد
تعرفه خدمات تشخیصی درمانی تعیین شد

تعرفه خدمات تشخیصی درمانی تعیین شد :در جلسه شورای عالی بیمه با حضور همه اعضای زیر نرخ تعرفه‌ها با رای اکثریت اعضا تصویب شد وزیر بهداشت معاون درمان وزارت بهداشت…

تعرفه‌ها باید منطقی شود
تعرفه‌ها باید منطقی شود

تعرفه‌ها باید منطقی شود تا بتوانیم با حوزه غیرمنطقی برخورد کنیم رئیس زاده، رئیس سازمان نظام پزشکی کشور: تعرفه‌ها باید منطقی شود تا بتوانیم با حوزه غیرمنطقی برخورد کنیم رئیس…

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی: مهاجرت پزشکان و سقف پرداختی‌ها نگران کننده است
رئیس فرهنگستان علوم پزشکی: مهاجرت پزشکان و سقف پرداختی‌ها نگران کننده است

رئیس فرهنگستان علوم پزشکی: مهاجرت پزشکان و سقف پرداختی‌ها نگران کننده است سید علیرضا مرندی، رئیس فرهنگستان علوم پزشکی کشور: مهاجرت پزشکان و سقف پرداختی‌ها بسیار نگران کننده است و…