پیش بارگذار (پریلودر)

برنامه های حضوری سال 1401

کنگره اسپاین انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

محل برگزاری : تهران – بیمارستان میلاد -مرکز همایش های دکتر غرضی

زمان برگزاری : 27 تا 29 بهمن 1401

سایت کنگره : www.aicnss.com

کنگره میان دوره ای انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

محل برگزاری : شهر اراک – دانشگاه علوم پزشکی اراک

زمان برگزاری : 27 الی 29 مهرماه 1401

سایت کنگره :

Photodune
Videohive
Audiojingle
Themeforest
Graphicriver

عضویت نشریه

مشترک شوید تا بروزترین اخبار درباره جراحی مغز و اعصاب را دریافت کنید!