پیش بارگذار (پریلودر)

اصلاح تعرفه ویزیت و ضریب کای جراحی مغز و اعصاب

انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران طی دو نامه جداگانه به ارکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار اصلاح تعرفه ویزیت و ضریب کای جراحی مغز و اعصاب گردید.

انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران طی دو نامه جداگانه به ارکان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خواستار اصلاح تعرفه ویزیت و ضریب کای جراحی مغز و اعصاب گردید.

در این نامه‌ها به جایگاه جراحی مغز و اعصاب در جهان و نامتوازن بودن تعرفه‌ها در مورد این تخصص در کشور اشاره شده، نسبت به عواقب جدی و مهم عدم اصلاح و متوازن نمودن تعرفه‌ها هشدار داده شده است.

دو نامه انجمن را می توانید در لینکهای زیر بخوانید :

نامه اول به وزیر بهداشت

نامه دوم به اداره استاندارد و تعرفه ها