پیش بارگذار (پریلودر)

با تصویب مجلس، وزارت بهداشت مکلف به عملیاتی کردن امضای الکترونیک شد

با تصویب مجلس، وزارت بهداشت مکلف به عملیاتی کردن امضای الکترونیک شد

نمایندگان مجلس در جلسه علنی و در جریان ادامه بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه، جزء ۵ بند «الف» ماده ۶۹ لایحه را تصویب کردند.

طبق این مصوبه، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با هدف مدیریت و پایش خدمات سلامت نسبت به استقرار و عملیاتی سازی امضای الکترونیک از طریق اعطای مجوز به سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران و سایر مراکز صدور گواهی امضای الکترونیکی اقدام کند.