پیش بارگذار (پریلودر)

تخلفات مالیاتی بیش از پیش جرم‌انگاری خواهند شد

دستور وزیر اقتصاد به سازمان مالیاتی: مستندات فرارهای مالیاتی به دادستانی تهران اعلام شد

دستور وزیر اقتصاد به سازمان مالیاتی: مستندات فرارهای مالیاتی به دادستانی تهران اعلام شود

وزیر اقتصاد از دستور ویژه به رئیس سازمان امور مالیاتی برای ارائه مستندات فرارهای مالیاتی به دادستانی عمومی و انقلاب تهران خبر داد.

این یک اتفاق نسبتا جدید است: به این ترتیب به زودی پروسه‌های مالیاتی قضائی و جرم‌انگاری خواهند شد. این در حالیست که تاکنون این مطلب بیشتر در حیطه پولشوئی صادق و جاری بود و نه فرار مالیاتی و بحث فرار مالیاتی بیشتر مشمول جریمه و نهایتا ممنوع‌الخروجی و ممنوع‌المعامله بودن می‌شد.