پیش بارگذار (پریلودر)

ترفند کارت به کارت کمکی به فرار مالیاتی نمی‌کند

ترفند کارت به کارت کمکی به فرار مالیاتی نمی‌کند

موحدی، سخنگوی سازمان امور مالیاتی: کارت به کارت کردن ترفند خوبی برای پرداخت نکردن مالیات نیست.

از سال گذشته برای افرادی که به صورت کارت به کارت دریافتی داشته‌اند پرونده مالیاتی ایجاد شد. حدود ۱۷۰ هزار نفر را شناسایی کردیم که پرونده مالیاتی نداشتند و برای آن‌ها پرونده مالیاتی تشکیل شد.