پیش بارگذار (پریلودر)

پیشنهادات مهم معاون علمی فناوری رئیس جمهور به دولت در خصوص جلوگیری از مهاجرت پزشکان

پیشنهادات مهم معاون علمی فناوری رئیس جمهور به دولت در خصوص جلوگیری از مهاجرت پزشکان

پیشنهادات مهم معاون علمی فناوری رئیس جمهور به دولت در خصوص جلوگیری از مهاجرت پزشکان

– اصلاح نظام پرداخت پلکانی کارانه

– اصلاح تعرفه‌های تشخیصی و درمانی

– افزایش حقوق اینترن و رزیدنت به ترتیب به ۱ و ۲ برابر حداقل حقوق کارگر

– همسان‌سازی مالیات بر حقوق بخش دولتی و خصوصی

– بورسیه نمودن ۱۰۰۰ دانشجوی پزشکی

– ساخت ۱۰ هزار واحد مسکونی برای اسکان پزشکان