پیش بارگذار (پریلودر)

درخواست اکید انجمنهای پزشکی از رئیس‌جمهور

درخواست اکید انجمنهای پزشکی از رئیس‌جمهور: سهم سلامت از بودجه را سریعا افزایش دهید.

نوزده انجمن پزشکی طی نامه‌ای مستدل، ضمن اعلام حمایت کامل از نامه رئیس جامعه جراحان ایران، خواستار افزایش پلکانی و سریع سهم سلامت از بودجه کشور و تقویت بیمه‌های پایه و جبران عقب‌ماندگی ده برابری تعرفه‌ها در دهه گذشته، در جهت رفع مشکلات ایجادی در سلامت عمومی جامعه شدند.

انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران نیز در میان این انجمن‌هاست.