پیش بارگذار (پریلودر)

دستورالعمل آنکالی ۱۴۰۲

دستورالعمل آنکالی ۱۴۰۲ (ویرایش پنجم)

دستورالعمل آنکالی ۱۴۰۲ (ویرایش پنجم) منتشر شد.

این دستورالعمل از تاریخ اول مهر ۱۴۰۲ لازم‌ الاجراست و محتوای آن را می‌توانید در لینک زیر ببینید.

دستورالعمل آنکالی جدید ۱۴۰۲