پیش بارگذار (پریلودر)

دوره آموزش پیشرفته حفاظت در برابر اشعه حین کار با فلوروسکوپی

دوره آموزش پیشرفته حفاظت در برابر اشعه حین کار با فلوروسکوپی

اطلاعیه جهت شرکت همکاران جراح مغز و اعصاب در دوره آموزش پیشرفته حفاظت در برابر اشعه حین کار با فلوروسکوپی ضمن جراحی

می‌توانید متن اطلاعیه و جزئیات دوره مزبور را در فایل زیر مطالعه بفرمایید.

فلوروسکوپی