پیش بارگذار (پریلودر)

تصور نکنید که حساب بانکی شما وقتی از نظر تعداد و حجم تراکنش کمتر از حد معینی باشد حتما غیرتجاری محسوب خواهد شد

تصور نکنید که حساب بانکی شما وقتی از نظر تعداد و حجم تراکنش کمتر از حد معینی باشد حتما غیرتجاری محسوب خواهد شد

قواعد شناسایی حساب‌های تجاری محرمانه می‌باشد

مهدی موحدی بکنظر، سخنگوی سازمان امور مالیاتی در پاسخ به این پرسش که چه حساب‌هایی تجاری محسوب می‌شوند، گفت: ما یک سری قواعد برای شناسایی حساب‌های تجاری برای خودمان داریم که محرمانه است چون اگر بخواهیم این قواعد را در اختیار عموم مردم بگذاریم و آشکار کنیم چه بسا موجب تغییر رفتار سازمان مشاغل و یا کسانی که به دنبال فرار مالیاتی باشند، می‌شود و عملا انحراف در رفتارهای واقعی مردم را ایجاد می‌کند.

در مورد تشخیص حساب‌های تجاری با بانک مرکزی به تفاهم می‌رسیم و بانک مرکزی این قواعد را اعمال می‌کند و اطلاعات تراکنش‌ها و حساب‌های مشکوک به فعالیت‌های تجاری را در اختیار سازمان مالیات قرار می‌دهد.

بانک مرکزی اطلاعات حساب‌های کارت به کارت، سانتا و پایا را هم در اختیار ما قرار می‌دهد. در واقع همه اطلاعات و وجوه واریزی که به حساب‌های مختلف صورت می‌گیرد و طبق آن تفاهمی که با بانک مرکزی داشتیم و طبق قواعدی که مشخص کردیم تمام اطلاعات حساب‌هایی که تجاری هستند را در اختیار ما قرار می‌دهد.

بانک مرکزی اطلاعات سال ۱۴۰۱ را اخیرا در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داد. ما حدود ۳۰۸ هزار کد ملی که حداقل در یک ماه فعالیت‌های مشکوک به تجاری را با حساب‌هایشان انجام دادند را شناسایی کردیم. برای حدود ۱۷۶ کد ملی که پرونده مالیاتی نداشتند، پرونده مالیاتی در حال شکل‌گیری است.

توجه: حساب تجاری حسابی است که هر گونه تراکنش واریز به آن، «درآمد» محسوب شده و مشمول اخذ مالیات می‌شود. قبلا اعلام شده بود که اگر واریز ماهانه و سالانه به یک حساب بانکی از رقم یا تعداد خاصی بیشتر باشد مشمول این مطلب خواهد شد. اما با سخنان این مقام مسئول بهتر است اعداد اعلام شده را فراموش کنید و احتیاط بیشتری در برخورد با حسابهای خود را اعمال نمائید تا مشمول قوانین حساب تجاری نشوید.