پیش بارگذار (پریلودر)

مطابق بخشنامه بانک مرکزی محدودیت جدیدی در تعداد حسابهای بانکی و تعداد کارتهای بانکی ایشان وجود خواهد داشت

مطابق بخشنامه بانک مرکزی محدودیت جدیدی در تعداد حسابهای بانکی و تعداد کارتهای بانکی ایشان وجود خواهد داشت

بخشنامه جدید بانک مرکزی با تعیین حداکثر ۳۰ حساب برای هر فرد در شبکه بانکی و ۱ کارت برداشت در هر بانک ابلاغ شد

برخی نکات مهم در بخشنامه جدید بانک مرکزی:

▫️محدودیت تعداد حساب سپرده در سطح شبکه بانکی به‌نحوی که افتتاح و نگهداری بیش از ۳۰ حساب سپرده ریالی مشتمل بر حسابهای سپرده قرض‌الحسنه، پس‌انداز، سپرده قرض‌الحسنه جاری و سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی به‌صورت انفرادی یا مشترک در تمامی مؤسسات اعتباری برای هر مشتری ممنوع است.

▫️محدودیت تعداد کارتهای پرداخت به‌نحوی که هر یک از مؤسسات اعتباری صرفاً مجاز به اختصاص یک کارت پرداخت به هر حساب سپرده مشتری می‌باشد.

▫️ممنوعیت الزام مشتری به افتتاح حساب سپرده جدید جز در مواردی که ارائه خدمات و عملیات بانکی از قبیل اعطای تسهیلات صدور دسته‌چک، صدور کارت پرداخت، صدور انواع چکهای بانکی و چکهای بین‌بانکی پرداخت چک و نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه که ارائه آنها به مشتری توسط مؤسسه اعتباری بدون افتتاح و نگهداری حساب سپرده برای وی نزد همان مؤسسه اعتباری میسر نمی‌باشد.

▫️ضابطه‌مند نمودن و تبیین احکام ناظر بر حسابهای سپرده مشترک از جمله در زمینه ورود و خروج شرکا؛

▫️تبیین حدود و ضوابط افتتاح حساب سپرده به‌صورت وکالتی؛

▫️ممنوعیت افتتاح حساب سپرده گروهی توسط اشخاص حقوقی؛

▫️تبیین فرآیند بستن و غیرفعال نمودن حسابهای سپرده مازاد و کارتهای پرداخت مازاد

▫️ممنوعیت تراکنش حسابهای سپرده ثبت‌نشده در سامانه سیاح

▫️ممنوعیت تراکنش کارتهای پرداخت ثبت‌نشده در سامانه مانا

توجه: این بخشنامه به کنترل دقیق‌تر هرگونه تراکنش بانکی جهت رصد مالیاتی و پولشوئی کمک خواهد کرد. به خصوص توجه به سامانه سیاح حائز اهمت است.

سیاح، سامانه یکپارچه الکترونیکی حساب های بانکی است که بانک مرکزی آن را راه‌اندازی و قالبی را ایجاد کرده تا بانکها در آن قالب مشخص اطلاعات حساب‌های سپرده خود را برای بانک مرکزی ارسال کنند تا بانک مرکزی از این طریق پاسخگوی تمامی مراجع بالا دستی باشد. با آغاز به کار این سامانه دریافت کد رهگیری ملاکی برای افتتاح حساب خواهد بود.

بر این اساس، یک شماره شهاب به مشتریان تعلق می‌گیرد (زمانی که هویت مشتری توسط سامانه نهاب بانک مرکزی تایید شده باشد). این موضوع، هم به معنای تایید هویت خواهد بود و هم آماری شفاف از حساب‌های بانکی ایجاد را به صورت سیستمی و کامپیوتریزه و بسیار آسان برای نهادهای مربوطه از جمله سازمان امور مالیاتی مهیا خواهد کرد.