پیش بارگذار (پریلودر)

از ابتدای مهر برای چک‌های قدیمی محدودیت جدیدی وجود خواهد داشت

از ابتدای مهر برای چک‌های قدیمی محدودیت جدیدی وجود خواهد داشت

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای در ماه گذشته به شبکه بانکی اعلام کرد که از ابتدای مهر ماه امسال، چک‌های قدیمی (چک‌های بدون نیاز به ثبت و تایید در سامانه صیاد) فقط در شعب بانک‌های صادرکننده دسته چک پذیرفته می‌شوند و دارندگان این دسته‌چک‌ها در فرصت باقی‌مانده می‌توانند به شعب خود مراجعه کرده و دسته‌چک صیادی جدید دریافت کنند.

در حال حاضر، چک‌های جدید بنفش رنگ که الزام ثبت و تایید در سامانه صیاد دارند ۸۸.۴ درصد چک‌های مبادله‌شده را تشکیل می‌دهند.