پیش بارگذار (پریلودر)

معاون درمان وزارت بهداشت: تعرفه‌های غیرواقعی و بیمه‌های ناکارآمد نظام سلامت را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند

معاون درمان وزارت بهداشت: تعرفه‌های غیرواقعی و بیمه‌های ناکارآمد نظام سلامت را با چالش‌های جدی روبرو می‌کند

دکتر کریمی معاون درمان وزارت بهداشت با انتقاد از تعرفه‌های غیرواقعی و بیمه‌های ناکارآمد گفت: نظام سلامت با چالش‌های جدی روبرو شده است.

او اضافه کرد: شورای عالی بیمه، سازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران باید به سمت واقعی شدن تعرفه‌ها گام بردارند. البته هزینه این کار باید با توانمند کردن بیمه ها تامین شود تا پرداخت از جیب مردم افزایش پیدا نکند و از سویی مراکز درمانی بتوانند خدمات را با کیفیت بالا به مردم ارائه کنند.