پیش بارگذار (پریلودر)

نسخه کاغذی بیمار نباید آزاد محاسبه شود

نسخه کاغذی بیمار نباید آزاد محاسبه شود

مدیرکل درمان غیرمستقیم سازمان تأمین‌اجتماعی: در مواردی که پزشکان نسخ را به دلایلی به صورت کاغذی می‌نویسند، به داروخانه‌ها و مراکز پاراکیلینیک اجازه داده شده است تا نسخ کاغذی را تا سقف ۲۰ درصد بپذیرند.

در هیچ شرایطی آزمایشگاه و داروخانه نمی‌تواند نسخه کاغذی بیمار را آزاد محاسبه کند، این کار خلاف قانون است.