پیش بارگذار (پریلودر)

وزارت بهداشت برای حفظ پزشکان تلاش کند

وزارت بهداشت برای حفظ پزشکان تلاش کند

یحیی رحیم صفوی دستیار و مشاور عالی رهبری در امور نیروهای مسلح روز چهارشنبه در همایش علم و فناوری سلامت دوران دفاع مقدس گفت: از وزارت بهداشت انتظار می‌رود برای حفظ و نگهداری پزشکان متخصص هر کاری که لازم است انجام دهد. چرا باید پزشکان ما به کشورهای دیگر بروند؟

وی اضافه کرد: پزشکی ما بسیار پیشرفته بوده و حتی نیاز بیماران کشورهای همسایه و منطقه را نیز تامین می‌کند و باید وجود متخصصان برجسته را قدر بدانیم و برای حفظ آنها تلاش کنیم تا این پزشکان به سایر کشورها مهاجرت نکنند./ فانا