پیش بارگذار (پریلودر)

پزشکان مهاجر از پزشکان عمومی به سمت پزشکان متخصص

‍پزشکان مهاجر از پزشکان عمومی به سمت پزشکان متخصص گرایش پیدا کرده‌اند

رئیس سازمان نظام پزشکی استان فارس: پیش از این، خروجی پزشکان عمومی در سطحی بالاتر بود اما حالا خروجی متخصصان است که افزایش یافته و میانگین سن متقاضیان مهاجرت از کشور رشد کرده است.

در سال گذشته، برخی کرسی‌های تخصص که پیش‌تر از این برای آنها سر و دست می‌شکستند خالی مانده و این به معنای توقف اجباری پرورش متخصص طی ۵ تا ۱۰ سال آینده در برخی رشته‌های مهم تخصصی است.