پیش بارگذار (پریلودر)

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب بابل – 1402

کنگره میان دوره ای جراحان مغز و اعصاب کشور به مدت سه روز از تاریخ ۱۰ تا ۱۲ آبان ماه جاری در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار گردید.

در این همایش حدود ۲۵۰ استاد برجسته سراسر کشور و همچنین تعدادی از اساتید نخبه و برجسته از بعضی از کشورهای جهان حضور داشتند.

در این آئین، محققان برجسته ایران و جهان شرکت نموده و پدیده‌های نوین جراحی مغز و اعصاب جهان در رشته‌های مختلف را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

جدیدترین و به روزترین مطالعات حوزه جراحی مغز و اعصاب در رشته‌های جراحی ستون فقرات، جراحی مغز و قاعده جمجمه، جراحی باز و بسته عروق مغزی، جراحی اعصاب کودکان، ضایعات اعصاب محیطی و رادیوسرجری بحث و مورد تبادل نظر قرار گرفت.