پیش بارگذار (پریلودر)

یکی از میدان‌های اصلی شهر بابل به نام استاد سید ابراهیم کتابچی نامگذاری شد

نامگذاری یک میدان به نام یک جراح مغز و اعصاب شناخته شده

با پیشنهاد و تصویب شورای اسلامی شهر و شهرداری بابل، یکی از میدان‌های اصلی داخل شهر بابل به نام استاد سید ابراهیم کتابچی نامگذاری شد.

همچنین در حاشیه کنگره ملی مغز و اعصاب که با حضور جراحان برجسته کشور در دانشگاه علوم پزشکی بابل برگزار شد از این استاد ماندگار جراحی مغز و اعصاب تجلیل به عمل آمد.

دکتر کتابچی تخصص جراحی مغز و اعصاب را در اوایل انقلاب در سال ۱۳۵۷ به اتمام رساند و به عنوان جراح مغز و اعصاب در بیمارستان سینای تهران استخدام و مشغول خدمت شد.

در این پیوند استاندار مازندران گفت: این جراح بزرگ دارای روح چند بُعدی است و در حوزه‌های مختلف پزشکی، اجتماعی و خیرخواهانه اقدامات ارزشمندی در کشور انجام داده است.