پیش بارگذار (پریلودر)

درباره انجمن جراحان مغز و اعصاب ایران

انجمن علمی جراحان مغز و اعصاب ایران فعالیت خود را در سال 1357 زیر نظر وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در دسته بندی گروه بالینی (تخصصی و فوق تخصصی) آغاز نموده است.